Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Misyon / Vizyon


Üniversitemizin misyonu ile bağlı olarak, bilimi insanlığa hizmet için kullanabilmek, farklı fikir ve kültürlere açık, toplum sağlığı ile ilgili yenilikçi ve verimli hizmetler sunabilmek için yeni bir bakış açısı geliştirmektir. 

Halk Sağlığı bakış açısını sağlık alanında yaygınlaştırmak için akademik çalışmalar ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası projeler yaparak toplum sağlığına katkı sağlamak.