Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bedia (AYHAN) ÖZYILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Saad ALAZAWI
Dr. Büşra SANDIKLI
Dr. Ayşe Nur BALCI YAPALAK
Dr. Sezanur Nazlı TÜRKOĞLU
Ceyda ACAR